Wspólne działania radnych z Radą Osiedla nr 4

Standardowy

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Osiedla nr 4 ja jako radny Powiatu wraz z Mariuszem Różyckim radnym RM uczestniczyliśmy w terenowym spotkaniu rady. W trakcie obchodu osiedla „Dąbrówka”, w którym brali udział również przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, przewodniczący oraz członkowie rady przedstawili naocznie radnym istotne sprawy i problemy zgłaszane przez mieszkańców. Ustaliliśmy, że wspólnie z Radą osiedla będziemy zabiegać zarówno u zarządcy terenu jakim jest Gmina oraz Spółdzielnia ”Odra” o przeprowadzenie potrzebnych inwestycji i prac mających na celu poprawę sytuacji.  Do najważniejszych spraw zaliczone zostały:
1.Powstanie chodnika i miejsc parkingowych na ulicy Puławskiego (strona lewa od garaży i prawa od ZWIK),

2.Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Słowackiego z Piaskową,
3.Dodatkowe oznakowanie parkingów osiedlowych przy ulicy Piaskowej ograniczające możliwość parkowania samochodów dostawczych,
4. Montaż oświetlenia przy przejściu łączącym ulice Bursztynową i Spółdzielców,
5.Demontaż starych i szpetnych znaków parkingowych na ulicy Westerplatte i montaż nowego oznakowania.

Chodnik za „Farmerem” naprawiony !

Standardowy

W przeciągu zaledwie kilku dni od złożenia wniosku radnego w sprawie chodnika w lasku osiedlowym za sklepem „Farmer” zarządca terenu Gmina Police poczyniła starania aby dokonać naprawy chodnika. Za błyskawiczną reakcje w imieniu mieszkańców osiedla „Dąbrówka” sygnalizujących problem serdecznie dziękuję.

Wspieramy mieszkańców Niekłończycy i Dębostrowa

Obrazek

Na zaproszenie mieszkańców Niekłończycy i Dębostrowa w dniu dzisiejszym wraz z radnym Mariuszem Różyckim odwiedziliśmy miejsce gdzie Władze Gminy Police planują budowę nowego cmentarza.  Nekropolia miałaby powstać na granicy sołectw na niewielkiej działce znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych.
Przepisy mówią jasno, że cmentarze powinny znajdować się na obrzeżach terenów mieszkalnych z dala od zabudowań, a tu mamy w bezpośrednim sąsiedztwie domy, ponadto spływająca z cmentarza woda może skazić ujęcie wody – tłumaczą mieszkańcy, którzy w liczbie blisko 50 osób podpisali protest skierowany do Burmistrza Polic. O sprawie powiadomiony został również Policki Sanepid i Starosta.
My jako radni uważamy, że oczywiście należy wysłuchać argumentów miasta i mieszkańców. Ze swojej strony po tym co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy zapowiadamy, że poprzemy ten protest. Naszym zdaniem opinia mieszkańców jest najważniejsza, miasto musi poważnie zastanowić się nad inną lokalizacją.

Lutowe spotkanie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Standardowy

W czwartek 8 lutego odbyło się w Starostwie Powiatowym kolejne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Polickim. Omówione zostały tematy: zimowego utrzymania dróg, planowanych inwestycji i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.
Główne ustalenia:
1. Na zimowe utrzymanie dróg powiat przeznacza 500 000 zł,
2. Drogi powiatowe i przyległe do nich chodniki na terenie gminy Police odśnieża Trans-Net,
3. Chodniki są odśnieżane na wywołanie,
4. Planowane jest od kwietnia wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ulicy Asfaltowej w związku z rozpoczęciem remontu wiaduktu. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Dla ograniczenia zatorów na czas remontu zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna (tryb awaryjny) na skrzyżowaniu ulic Asfaltowej, Cisowej i Klonowej. Utrudnienia mogą potrwać ok. 6 miesięcy. W czasie remontu zostanie również zawieszony przystanek autobusowy linii 107 i 101 zlokalizowany w pobliżu wiaduktu.
5. Pulsacyjne oznakowanie przejścia przy Netto zostanie podłączone do stałego źródła energii. Do tej pory (nie) funkcjonowało prawidłowo gdyż zasilane było baterią solarną,
6. Starostwo wkrótce złoży  zapytanie ofertowe dotyczące opracowania koncepcji kompleksowej przebudowy ulicy Piłsudskiego,
7. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Policji poinformowali, że skierowali na ręce Starosty wniosek dotyczący m.in. doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Piłsudskiego na, którym to przejściu w grudniu ubiegłego roku doszło do poważnego w skutkach potrącenia.

 

Powiat przyjazny rodziciom – wniosek radnego w realizacji

Standardowy

Pragnę poinformować, że wniosek radnego złożony na ręce pana Starosty pod koniec ubiegłego roku doczekał się realizacji. Przy Starostwie Powiatowym wyznaczone zostały uprzywilejowane miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży i rodziców z małymi dziećmi oraz zagwarantowane zostało  również pierwszeństwo obsługi.

Wszystkie Wydziały Starostwa obsługujące interesantów w tym Wydział Komunikacji gwarantują rodzicom z małymi dziećmi i kobietom w ciąży obsługę poza kolejnością. W najbliższym czasie podobne udogodnienia zostaną wdrożone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Ponadto od 25 stycznia br. w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach funkcjonuje testowo elektroniczny system kolejkowy mający na celu usprawnić obsługę. System kolejkowy dotyczy obsługi spraw związanych z rejestracją pojazdów, zgłaszaniem ich zbycia, wyrejestrowywaniem oraz wydawaniem praw jazdy  - jak się sprawdzi pozostanie na stałe.