Odpowiedź Policji i Straży Miejskiej na wniosek radnych

Standardowy

W odpowiedzi na nasz wniosek dotyczący naruszenia ładu i porządku prawnego na terenie osiedla „Dąbrówka” Komendant Powiatowy Policji oraz Komendant Straży Miejskiej przekazali pełną informacje dotyczącą wszystkich interwencji, nałożonych sankcji, wystawionych mandatów, przewiezień do izby wytrzeźwień itp. Komendant Policji poinformował, że Dzielnicowy rejonu osiedla „Dąbrówka” na bieżąco będzie analizował interwencje w rejonie sklepu osiedlowego gdzie prowadzona jest sprzedaż alkoholu. W przypadku odnotowania co najmniej dwóch interwencji związanych z zakłóceniem spokoju przez osoby nietrzeźwe i sprzedażą alkoholu w sklepie, z całą pewnością Policja wystąpi z wnioskiem o cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Komendant zapewnił również, że działania Policji w najbliższym czasie  będą bardziej nasilone w rejonie osiedla i ulicy Mieszka I oraz, że Policja dołoży wszelkich starań w celu ograniczenia negatywnych zjawisk dokuczliwych dla mieszkanców.

Komendant Straży Miejskiej skolei zapewnił, że wskazany we wniosku teren osiedla jest i będzie jednym z dwóch najczęściej patrolowanych miejsc na terenie osiedla „Dąbrówka”.

W dniu 14 kwietnia Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w rozmowie telefonicznej poinformowała, że przygotowywana jest pisemna odpowiedź w sprawie złożonego przez nas wniosku oraz, że nic nie stoii na przeszkodzie żeby kwietniki, które stanowią własność spółdzielni a zarazem stały się miejscem spożywania alkoholu „pod chmurką” zostały przez spółdzielnie z terenu osiedla usunięte.
Pełna treść ww. odpowiedzi Komendantów Policji i Straży Miejskiej dostępna na moim profilu na facebooku.

WP_20160321_16_38_41_Pro

W naszej gminie będzie Karta Seniora !!!

Standardowy

W odpowiedzi na złożoną w lutym przez radnych Mariusza Rózyckiego, Tomasza Tokarczyka i Dominika Brzęckiego petycje w sprawie wdrożenia w naszej gminie Karty Seniora Burmistrz Polic w dniu 4 kwietnia 2016 r. poinformował, że przychyla się do petycji i występuje do Prezydenta Szczecina o rozszerzenie udziału Gminy Police w programie Szczecin Przyjazny Rodzinie o zakres wspierania osób po 65 roku życia.

Odpowiedź Burmistrza na Petycje

Wniosek Radnych Powiatowych

Standardowy

Efektem naszych cyklicznych spotkań z mieszkańcami odbywających się w każdy czwartek w Piekarni – Cukierni Staromiejskiej, przy ul. Bankowej jest kolejna nasza interwencja. Tym razem na prośbę mieszkańców osiedla „Dąbrówka” wystąpiliśmy z wnioskiem do właściwych służb i instytucji w sprawie podjęcia skutecznych działań mających na celu rozwiązanie problemu spożywania alkoholu „pod chmurką” na terenie osiedla w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Wniosek Radnych Powiatowych 03.2016 

Obraz1

Chodnik do pilnego remontu

Standardowy

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu wraz z radnym Tomkiem Tokarczykiem złożyliśmy interpelacje i liczymy, że Zarząd Powiatu bez zbędnej zwłoki przeznaczy niezbędne środki na remont chodnika przy ul. Piłsudskiego oraz przeprowadzenie korekty obniżenia krawężników przy przejściu dla pieszych i odnowienie barierki oddzielającej chodnik od jezdni.  

WP_20160318_19_18_35_Pro

Zarząd Powiatu w Policach

Police 17.03.2016 r.

 Interpelacja

Mając na względzie rekomendacje audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych a także wniosek budżetowy Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość z dnia 02.12.2015 r. oraz zapisane w budżecie Powiatu środki na remonty chodników w ciągu dróg powiatowych w wysokości 200 000 zł, zwracamy się do Zarządu Powiatu o przeprowadzenie w trybie pilnym remontu chodnika przy ulicy Piłsudskiego /droga nr 3936Z/ strona lewa (na odcinku ok. 150 metrów od skrzyżowania z ulicą Mazurską do wysokości Centrum Handlowego JYSK/BIEDRONKA) wraz z remontem barierki oddzielającej chodnik od ulicy i obniżeniem krawężnika przy przejściu dla pieszych, zlokalizowanym na tym odcinku.

WP_20160316_17_29_19_Pro  WP_20160316_17_32_04_Pro

Stan techniczny powyższego chodnika wraz z dojściem do przejścia dla pieszych jest obecnie
w fatalnym stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu ludzkiemu.

WP_20160316_17_26_32_ProWP_20160316_17_31_16_Pro

WP_20160316_17_27_47_Pro

Z poważaniem Radni Powiatu Polickiego
Dominik Brzęcki, Tomasz Tokarczyk 

Realizacja działań poprawiających bezpieczeństwo

Standardowy

W czasie dzisiejszej sesji Rady Powiatu w toku dyskusji po sprawozdaniu Zarządu razem z radnym Tokarczykiem dopytywaliśmy pana Starostę w imieniu całego naszego klubu radnych o realizacje bieżących działań mających na celu poprawe bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Mając na względzie składane przez nas interpelacje i wnioski oraz biorąc pod uwagę wypracowane stanowisko Rady Bezpieczeństwa oraz rekomendacje po audycie bezpieczeństwa możemy na dziś stwierdzić, iż obecnie z etapu stworzenia koncepcji Powiat stopniowo przechodzi do etapu realizacji zamierzonych działań.

WP_20151120_13_28_26_Pro     WP_20151120_13_28_48_Pro

 

 

 

W ostatnim tygodniu zgodnie z informacją przekazną dziś przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg w ciągu ulic m.in. Piłsudskiego, Wojska Polskiego i Asfaltowej zamontowano punktowe elementy odblaskowe, azyle dla pieszych oraz wymieniane jest oznakowanie pionowe na znaki najwyższej generacji, które po zmroku odbijają śwtatło pojazdów. Na drogach powiatowych w ostatnim czasie dokonano również przycinki zieleni ograniczającej widoczność oraz częściowego demontażu barierek wzdłuż jezdni.

WP_20151120_13_30_12_Pro    WP_20151120_13_32_01_Pro

Przez ostatni miesiąc intensywnie prowadzone były też działania prewncyjne polegającej na rozdawaniu odblasków (mieliśmy też tu mały wkład w projekt odblasków propozycja dodania loga Pogoni, która jak się okazało była strzałem w „10″ bo odblaski których nie było mało już wszystkie zostały rozdane) w polickich szkołach i przedszkolach oraz odblaskowych toreb na zakupy dla dorosłych mieszkańców naszego powiatu.

Zaapelowaliśmy również do pana Starosty żeby nie przestawać na wymianie oświetlenia ulicznego (na mocniejsze) w obrębie przejść jaka został dokonana w zeszłym roku, tylko aby we współpracy ze służbami gminnymi doprowadzić do docelowego wzmocnienia oświetlenia lamp ulicznych (białe mocniejsze żarówki) w obrębie kolejnych powiatowych przejść dla pieszych.

Pozostałe do wdrożenia rozwiązania wpływające na poprawe bezpieczeństwa, które wymagają większych nakładów finansowych zostaną wykonane w przyszłym roku budżetowym. Składamy zapewnienie, że temat będziemy na bieżąco monitorować oraz zadbamy o to aby zabezpieczone zostały w przyszłym budżecie odpowiednie środki na ich realizacje.

 

 

 

Powiatowe aktualności

Standardowy

WP_20150927_14_55_52_Pro     W miesiącu sierpniu i wrześniu intensywnie odmalowywane było oznakowanie poziome dróg powiatowych wraz z przejściami dla pieszych. Miło jest mi poinformować, iż w odpowiedzi na moją interpelacje wykonany został nowy odcinek oznakowania poziomego ulicy Leśnej w Pilchowie. Fragment tej krętej drogi do tej pory nie był oznakowany i w latach ubiegłych dochodziło na niej do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Miejmy nadzieje, że nowe oznakowanie poziome przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Pilchowa a także całego powiatu bowiem drogę tą pokonuje codziennie wielu policzan jadących w kierunku Szczecina.

Twój radnyAdresy email

Z końcem września udostepniona została na oficjalnej stronie powiatu możliwość kontaktu mailowego z radnymi. Jest to efekt wniosku jaki złożony został w ramach wdrożenia programu „Twój radny” autorstwa mojej osoby i radnego Tomasza Tokarczyka. Następnym etapem będzie udostępnienie na terenie powiatu szkrzynek kontaktowych dla mieszkańców preferujacych tradycyjny kontakt listowny. Z informacji jakie udało mi się uzyskać skrzynki pojawią się już wkrótce.

W porządku ostatniej sesji Rady Powiatu znalazł się m.in. punkt dotyczący priorytetów budżetowych w powiecie polickim na 2016 rok. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, którego jestem członkiem za pośrednictwem wiceszefa klubu radnego Tokarczyka przedstawił propozycje priorytetów budżetowych wśród których znalazły się:

  1. Remont drogi nr 3914Z Police – Przęsocin – Szczecin (od wiaduktu w Mieścięcinie do granicy powiatu na wysokości Rancho Panderosa).
  2. Kontynuacja realizacji zgłoszonych w 2015 r. propozycji działań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym w obrębie wybranych przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągach dróg Powiatowych na terenie Powiatu Polickiego. (realizacja rekomendacji po przeprowadzonym audycie bezpieczeństwa przejść).
  3. Poprawa infrastruktury / likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawny m.in. w budynku Starostwa Powiatowego (stworzenie punktu obsługi dla niepełnosprawnych na parterze budynku).

588857  images  star

Powrócą ulgi w opłatach za śmieci dla dużych rodzin

Standardowy

Samorządy będą mogły od 1 stycznia 2016 r. fakultatywnie obniżać należności za wywóz nieczystości dla osób wychowujących minimum trójkę dzieci.

Taką możliwośc przewiduje nowelizacja ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą wczoraj zajmowali się posłowie. Pierwotnie złożony przez PIS projekt zmian w przepisach miał dotyczyć ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, jednak w trakcie prac na etapie komisji parlamentarzyści postanowili, że modyfikacje dotyczące udzielania ulg w opłatach za śmieci powinny zostać wprowadzone do ustawy bezpośrednio regulującej kwestie związane z wywozem nieczystości.

Nowelizacja przewiduje, że rada gminy będzie mogła w drodze uchwały zwolnić w całości lub części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie tylko te rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej ale również rodziny wielodzietne.

 

Aktywne przejścia dla pieszych

Standardowy

W ramach kampani Fundacji PZU „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym” ogłoszono konkurs „Aktywne przejścia dla pieszych”. Nagrodą w konkursie jest budowa takiego przejścia. Powiat Policki zgłosił do konkursu 5 przejść dla pieszych, w Policach:
- przy ulicy Piłsudskiego (na wysokości sklepu Netto),
- przy ulicu Piłsudskiego (przy skrzyżowaniu z ulicą PCK),
- przy ulicy Kard. Wyszyńskiego (na wysokości kościoła),
oraz przy ulicy Górnej na Bezrzeczu (obok szkoły) i w Warzymicach (osiedle Różane Ogrody).

Głosowanie internautów na zgłoszone przejścia zostanie rozpoczęte 1 września i potrwa do 29 września. Każdy z nas może oddać swój głos poprzez stronę www.stopwariatom.pl. 
Wygrywa 20 zwycięzców wyłonionych w czterech etapach, po 5 w każdym.

Nagrodą będzie montaż na przejściach:
- aktywnego oświetlenia uruchamiającego się w momencie zbliżenia pieszych do przejścia,
- stałych punktów odblaskowych (poziome oznakowanie przejścia),
- montaż mat antypoślizgowych.