Doświetlenie przejść dla pieszych

Standardowy

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy władzami Powiatu i Gminy Police wykonane zostanie na przełomie października i listopada br. oświetlenie Led (wertykalne) ośmiu najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych i gminnych w Policach.

Doświetlone zostaną przejścia:

  • na ul. Piłsudskiego okolica skrzyżowania z ul. Morelową,
  • na ul. Piłsudskiego okolica NETTO/DOM-LUX,
  • na ul. Wyszyńskiego skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego,
  • na ul. Cisowej przy szkole,
  • na ul. Mazurskiej przy szkole,
  • na ul. Siedleckiej przy szpitalu,
  • na ul. Roweckiego przy Cafe Venezia,
  • na ul. Piaskowej skrzyżowanie z ul. Wyszyńskiego.

Realizacja powyższych działań zwiększających bezpieczeństwo na przejściach jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców, które  znalazły swój wyraz m.in. w składanych wnioskach i interpelacjach radnych.

https://tomasztokarczyk.files.wordpress.com/2016/12/interpelacja-panc3b3w-tomasza-tokarczyka-i-dominika-brzc499ckiego-radnych-powiatu-polickiego-z-dnia-3-grudnia-2015-r.pdf

http://www.powiat.policki.bip.net.pl/?a=6994

Przejście na Wkrzańskiej zostało wykonane

Standardowy

Przejście dla pieszych na ulicy Wkrzańskiej zostało już wykonane. Interpelacja radnego w tej sprawie została złożona kilka miesięcy temu i trochę to potrwało ale najważniejsze, że postulat mieszkańców został zrealizowany. Trzeba nadmienić, że brak do tej pory w tym miejscu oznakowanego przejścia stwarzał duże zagrożenie dla wielu pieszych przemieszczających się chodnikiem pomiędzy pobliskimi dyskontami.

Ponadto informuje, że w wyniku złożonej interpelacji w sprawie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w dniu 13 września firma „ELWI” zajmująca się utrzymaniem zieleni w ciągach dróg powiatowych, dokonała cięć sanitarnych roślinności kolidującej z chodnikiem, tym samym umożliwiając swobodne poruszanie się pieszych, a także zwiększając widoczność pobliskiego przejścia dla pieszych.

„Podwójne standardy Grzegorza Demokraty”

Standardowy

To co w ostatnich dniach w „internecie” wypisuje radny Grzegorz przekracza już pewne granice. Poziom hipokryzji oraz demagogii przyprawionej „szczyptą” propagandy sięga już naprawdę wysoko. Jak napisał jeden z „internetowych frustratów” (bo tak nazywa się często mieszkańców pozwalających sobie skrytykować działania gminy) „Grzegorzu patrzysz na Warszawę a nie widzisz swojego podwórka”?

I coś w tym chyba jest?. Pomijam już fakt, że w tej kadencji Rady Miejskiej wszystkie posiedzenia Rady odbywają się z wątpliwym poszanowaniem statutu (najwyższego dokumentu stanowiącego prawo lokalne) ponieważ Sekretarz Gminy nigdy nie zajmuje miejsca przy stole obrad co jawnie niezgodne jest z §14.3. Statutu i dzieje a to wielka szkodą dla obrad i nie wątpliwie dla bardzo cennej i wartościowej osoby jaką jest pani Sekretarz. Jak twierdzi pan Burmistrz statuty już różne w gminie były „trenowane” i nie zawsze wychodziło to najlepiej a pani Sekretarz jest osobą wielkiej kompetencji, mówi z marszu, komunikatywnie i jest skromna - dlatego nie musi zajmować miejsca przy stole obrad?.  Pojmowana w taki sposób demokracja w tym przypadku niewątpliwie zwyciężyła i na sesjach jest tak jak jest!.  „Skromność ważniejsza od statutu” – niebywałe!

Jak twierdzi radny Grzegorz w polickiej RM opozycja może: zabierać głos, składać dowolne wnioski, uzasadniać je, liczyć na indywidulane ich głosowanie, jednym słowem opozycja może brać czynny i nieskrępowany udział w procesie podejmowania decyzji – czyli pełna demokracja! Ale czy oby na pewno?

Doskonale zobrazować to można na przykładzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do zadań, której należy między innymi opiniowanie i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi oraz rozpatrywanie wszelkich skarg mieszkańców dotyczących działalności Burmistrza i podlegających mu jednostek.

Niewątpliwie uznać należy, że kształt tej komisji z całą pewnością zapewnia opozycji „to wszystko” o czym twierdzi radny Grzegorz.  Najwyższy poziom demokracji zagwarantowany!

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej:

1.     Gaweł Wiesław  - GRYF XXI
2.     Kołacki Zygmunt – GRYF XXI
3.     Kosiorkiewicz Władysław – GRYF XXI
4.     Olejarnik Halina  – Z-ca Przewodniczącego – GRYF XXI
5.     Rogowski Andrzej  – Przewodniczący – GRYF XXI

 

 

Sesja Rady Powiatu i …. dyskusja o szpitalu

Standardowy

30 czerwca odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu w Policach. Głównym punktem obrad było udzielenie przez radnych absolutorium Zarządowi Powiatu, ale zanim miało to miejsce radnym przedstawiona została przez Dyrektora dr Konrada Jarosza prezentacja dotycząca bieżącej działalności szpitala. Radni wysłuchali sprawozdania z działalności SPSK nr 1 w Szczecinie, w skład którego wchodzi szpital przy ul. Siedleckiej w Policach.

Następnie  przeprowadzona została półgodzinna dyskusja, gdzie wraz z radnym Tokarczykiem dopytywaliśmy Dyrektora Jarosza o sprawy, które bulwersują mieszkańców, w tym m.in.  o ocenę działalności Spółki Mediklinika, która świadczy w szpitalu opiekę nocną i świąteczną oraz uwagi pacjentów, którzy muszą na korytarzach szpitalnych oczekiwać kilka godzin na wypis szpitalny. Całość debaty była rejestrowana przez obecną na sesji „Telewizję Police” więc pewnie każdy zainteresowany będzie mógł się wkrótce przekonać i zobaczyć, jak pan Dyrektor odniósł się do uwag i skarg dotyczących działalności Medikliniki.

Reasumując, chciałbym zwrócić uwagę na najważniejszy aspekt co do, którego prawie wszyscy byliśmy zgodni, tzn. jakość usług realizowanych przez Mediklinike w zakresie świadczonej opieki nocnej i świątecznej wpływa znacząco na poziom reputacji szpitala. Trzeba tu nadmienić, że Dyrekcja szpitala na podstawie zawartej umowy najmu z Medikliniką wynajmuje  jej tylko pomieszczenia na parterze szpitala. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że już w lipcu tego roku NFZ przeprowadzi nowy przetarg na świadczenie opieki nocnej i świątecznej na terenie powiatu polickiego. Z zapowiedzi Dyrektora szpitala można było wywnioskować, że tym razem sam szpital rozważa przystąpienie do przetargu i świadczenie usługi (opieki) nocno-świątecznej. Dziś spekulować można, że pojawić się mogą również inne podmioty chętne świadczyć ww. opiekę, jak np. działająca w Policach Spółka Medika. Jak będzie zobaczymy, jedno jest pewne, wiele wskazuje na to, że nieciesząca się dobrą opinią szczególnie wśród rodziców Mediklinika może już wkrótce przestać świadczyć usługi nocnej i świątecznej opieki medycznej w polickim szpitalu.

Festyn majowy można uznać za udany!

Standardowy

3-go maja bawiliśmy się razem z mieszkańcami Polic na Biało-Czerwonym Festynie Majowym, zorganizowanym z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji. Była moc atrakcji: śpiewy, konkursy, zjeżdżalnie, bańki, balony, ponad 1000 kiełbasek z grilla, ciasta i malowanie twarzy. Należy obiektywnie przyznać, że zainteresowanie Policzan przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Przez osiedlowy plac przy fontannach przewinęło się w 3-cio majowe słoneczne popołudnie setki osób. Impreza odbyła się dzięki polickiemu komitetowi Prawo i Sprawiedliwość oraz Polska Razem.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w pomoc przy organizacji festynu oraz  mieszkańcom za udział w imprezie. Zapraszamy na ”2″ edycję „Biało-Czerwonego Festynu Majowego” już za rok!

Zdjęcie użytkownika Polska Razem Zjednoczona Prawica Powiat Policki.

Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone!

Standardowy

W uzgodnieniu Powiatu Polickiego z Gminą wykonane zostanie wkrótce oświetlenie wertykalne (dywanowe) czterech najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych w Policach. Doświetlone zostaną przejścia przede wszystkim na ulicy Piłsudskiego (pomiędzy zatoką autobubusową a ul. Morelową), (przy sklepie Netto i Dom Lux), (na skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego) oraz na ulicy Cisowej przy szkole. Powiat na ten cel przeznaczy 60 000 zł. Ponadto Powiat podpisał już umowę z Eneą na podłączenie znaków aktywnych D-6 (pulsujące oświetlenie ostrzegawcze) na ulicy Piłsudskiego (przejście przy Netto) do źródła stałego zasilania co powinno wyeliminować jego awaryjność.
Reasumując można powiedzieć, że nasze liczne wnioski oraz interpelacje składane wraz z radnym Tomek Tokarczyk w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych doczekają się już niedługo realizacji.
https://tomasztokarczyk.wordpress.com/2016/12/02/odpowiedzialnosc-rozmyta/

Wspólne działania radnych z Radą Osiedla nr 4

Standardowy

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Osiedla nr 4 ja jako radny Powiatu wraz z Mariuszem Różyckim radnym RM uczestniczyliśmy w terenowym spotkaniu rady. W trakcie obchodu osiedla „Dąbrówka”, w którym brali udział również przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, przewodniczący oraz członkowie rady przedstawili naocznie radnym istotne sprawy i problemy zgłaszane przez mieszkańców. Ustaliliśmy, że wspólnie z Radą osiedla będziemy zabiegać zarówno u zarządcy terenu jakim jest Gmina oraz Spółdzielnia ”Odra” o przeprowadzenie potrzebnych inwestycji i prac mających na celu poprawę sytuacji.  Do najważniejszych spraw zaliczone zostały:
1.Powstanie chodnika i miejsc parkingowych na ulicy Puławskiego (strona lewa od garaży i prawa od ZWIK),

2.Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Słowackiego z Piaskową,
3.Dodatkowe oznakowanie parkingów osiedlowych przy ulicy Piaskowej ograniczające możliwość parkowania samochodów dostawczych,
4. Montaż oświetlenia przy przejściu łączącym ulice Bursztynową i Spółdzielców,
5.Demontaż starych i szpetnych znaków parkingowych na ulicy Westerplatte i montaż nowego oznakowania.