Lutowe spotkanie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Standardowy

W czwartek 8 lutego odbyło się w Starostwie Powiatowym kolejne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Polickim. Omówione zostały tematy: zimowego utrzymania dróg, planowanych inwestycji i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.
Główne ustalenia:
1. Na zimowe utrzymanie dróg powiat przeznacza 500 000 zł,
2. Drogi powiatowe i przyległe do nich chodniki na terenie gminy Police odśnieża Trans-Net,
3. Chodniki są odśnieżane na wywołanie,
4. Planowane jest od kwietnia wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ulicy Asfaltowej w związku z rozpoczęciem remontu wiaduktu. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Dla ograniczenia zatorów na czas remontu zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna (tryb awaryjny) na skrzyżowaniu ulic Asfaltowej, Cisowej i Klonowej. Utrudnienia mogą potrwać ok. 6 miesięcy. W czasie remontu zostanie również zawieszony przystanek autobusowy linii 107 i 101 zlokalizowany w pobliżu wiaduktu.
5. Pulsacyjne oznakowanie przejścia przy Netto zostanie podłączone do stałego źródła energii. Do tej pory (nie) funkcjonowało prawidłowo gdyż zasilane było baterią solarną,
6. Starostwo wkrótce złoży  zapytanie ofertowe dotyczące opracowania koncepcji kompleksowej przebudowy ulicy Piłsudskiego,
7. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Policji poinformowali, że skierowali na ręce Starosty wniosek dotyczący m.in. doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Piłsudskiego na, którym to przejściu w grudniu ubiegłego roku doszło do poważnego w skutkach potrącenia.

 

Powiat przyjazny rodziciom – wniosek radnego w realizacji

Standardowy

Pragnę poinformować, że wniosek radnego złożony na ręce pana Starosty pod koniec ubiegłego roku doczekał się realizacji. Przy Starostwie Powiatowym wyznaczone zostały uprzywilejowane miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży i rodziców z małymi dziećmi oraz zagwarantowane zostało  również pierwszeństwo obsługi.

Wszystkie Wydziały Starostwa obsługujące interesantów w tym Wydział Komunikacji gwarantują rodzicom z małymi dziećmi i kobietom w ciąży obsługę poza kolejnością. W najbliższym czasie podobne udogodnienia zostaną wdrożone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Ponadto od 25 stycznia br. w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach funkcjonuje testowo elektroniczny system kolejkowy mający na celu usprawnić obsługę. System kolejkowy dotyczy obsługi spraw związanych z rejestracją pojazdów, zgłaszaniem ich zbycia, wyrejestrowywaniem oraz wydawaniem praw jazdy  - jak się sprawdzi pozostanie na stałe.
        

Lustro drogowe zamontowane!

Standardowy

Miało być do końca października i ……. jest. Na skrzyżowaniu ulic Piaskowej / Kosynierów Gdyńskich zostało zamontowane lustro drogowe, które poprawi widoczność kierowcom i zwiększy bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom tej drogi. Jest to pierwszy etap realizacji wniosku radnego. Zgodnie z zapewnieniem zarządcy drogi etap II polegający na zmianie organizacji ruchu na ulicy Kosynierów Gdyńskich ma zostać zrealizowany na początku przyszłego roku.

Audycja „Polityczne Konfrontacje”

Standardowy

Audycja „Polityczne Konfrontacje”, podczas której rozmawialiśmy na temat problemów komunikacyjnych na terenie gminy Police oraz Powiatu Polickiego. Poruszyliśmy kwestie związane m.in. z remontem ulicy Nadbrzeżnej w Policach, złożonej petycji w sprawie budowy ronda u zbiegu ulicy Piłsudskiego i Wkrzańskiej, a także remontu wiaduktu przy ul. Kuźnickiej.

W programie udział wzięli Janusz Szwyd (Platforma Obywtaelska), Dominik Brzęcki (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Grzegorz Ufniarz (Wspólnota Samorządowa Gryf XXI).


http://www.dziennikpolicki.pl/audycja-polityczne-konfrontacje/3342-polityczne-konfrontacje-o-problemach-komunikacyjnych-w-gminie-police-i-powiecie-polickim.html